Het spoorwensenlijstje van Fryslân is prioriteit- en visieloos | Opinie

Er is veel ophef ontstaan over de beschikbaar gestelde 7,5 miljard euro van het rijk voor de infrastructuur in Nederland. Fryslân zou er bekaaid van afkomen: de provincie had een stevig wensenlijstje ingediend.

De spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden, dat een aquaduct zou moeten worden

De spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden, dat een aquaduct zou moeten worden Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Wij beperken ons hier tot het ‘spoorwensenlijstje’. Het bestaat onder andere uit de aanpak ‘aansluiting Leeuwarden’, het vervangen van de HRMK-brug bij Leeuwarden door een aquaduct, sanering van de gelijkvloerse overwegen van de spoorlijn tussen Leeuwarden en Zwolle, meer capaciteit op station Meppel, snelheidsverhoging van 140 kilometer per uur naar 160 kilometer per uur, ERTMS (bekend als: de upgrade van de huidige spoorlijnen Leeuwarden/Groningen - Zwolle), de Lelylijn en nog een aantal verbeteringen aan regionale lijnen.

Nieuws

menu