Het volgende hoofdstuk van theater Zalen Schaaf in Leeuwarden kan beginnen: van ‘Brandsma mut fut!' naar 'Skaaf blieft!

De beste garantie om erfgoed te behouden, is door het steeds een gebruik te geven dat aansluit bij de behoeften van de tijd. Zo ook bij Zalen Schaaf. Hierdoor kunnen we nu (en over vele jaren) zeggen: Skaaf blieft!

Voorafgaand aan het raadsdebat over de toekomst van Zalen Schaaf hielden pleitbezorgers van het plan Schaaf Blijft in Beweging een optocht over de Eewal. Ze vormden een menselijk lint en boden een petitie aan raadsvoorzitter Pim Astro aan.

Voorafgaand aan het raadsdebat over de toekomst van Zalen Schaaf hielden pleitbezorgers van het plan Schaaf Blijft in Beweging een optocht over de Eewal. Ze vormden een menselijk lint en boden een petitie aan raadsvoorzitter Pim Astro aan.

‘Skaaf mut blieve’ Wie kent de leus onderhand niet? In 2009 bedacht Piet van der Wal, toen fractievoorzitter van PAL GroenLinks, deze slogan. Het leek er op dat moment sterk op dat de 224-jaar oude theaterzaal zou worden gesloopt om er appartementen neer te zetten. De slogan ´Skaaf mut blieve´ was een variant op de actie ‘Brandsma mut fut!’, in 1978 gebruikt bij acties tegen het binnenstadsbeleid van het stadsbestuur (,,Wy binne der op teugen dat ie (Burgemeester Brandsma) de binnenstad folstopt met autoos.”).

Leegstandsbeheer

Nadat de gemeente in 2009 opnieuw Zalen Schaaf aankocht, was er lange tijd sprake van leegstandsbeheer. Het onderhoud was minimaal en het leek het er op dat er geen politieke meerderheid was om Zalen Schaaf te behouden. In 2015 werd besloten om een prijsvraag uit te schrijven. De politieke verhoudingen veranderen bij de laatste raadsverkiezingen en in 2018 nam GroenLinks het initiatief om de optie van sloop definitief uit te sluiten. De prijsvraag werd daardoor volledig gericht op een laagdrempelig cultureel gebruik van Zalen Schaaf.

Van de plannen die vervolgens werden ingediend, steunden wij als eerste voorkeur het plan Agora. Een plan met de gewenste laagdrempelige culturele invulling, maar gaf ook zicht op een toekomstbestendige invulling en de broodnodige investeringen in het onderhoud van Schaaf. Door de aanwezigheid van cultureel ondernemers, onderwijs en maatschappelijke functies zullen er meer activiteiten in de dagperiode ontstaan; goed voor de levendigheid en leefbaarheid van het Speelmanskwartier. Daarnaast blijft in het plan de grote theaterzaal behouden en het gebruik als cultuurpodium mogelijk.

Jongerencentrum Jimmy’s

Een bijzonder element voor ons in de plannen van Agora is de vestiging van jongerencentrum Jimmy’s. Toen Piet van er Wal raadslid was, was hij samen met anderen achter de schermen bezig met plannen voor de invulling van Zalen Schaaf. Drager van de plannen was het JongerenCultureel Centrum Leeuwarden (JCC Schaaf). Het jongerencentrum Hippo, waar Piet zelf actief was in de jaren zeventig, was daarbij een inspiratiebron. Ook werd toen gesproken over de vestiging van ateliers, onderwijs en Stadsomroep Mercurius. De plannen van Agora komen hier natuurlijk heel erg bij in de buurt.

GroenLinks Leeuwarden heeft verschillende voorgangers gehad: Axies, PAL en PAL GroenLinks. In alle hoedanigheden is er steeds een constante: de partij zet zich altijd in om het erfgoed en het karakter van onze mooie historische binnenstad te beschermen. De beste garantie om dat erfgoed te behouden, is door het steeds een gebruik te geven dat aansluit bij de behoeften van de tijd. Dit is immers ook precies de reden waarom Zalen Schaaf er na 224 jaar nog steeds is en waardoor we gebouwen als de Blokhuispoort, de Synagoge en het Stadhouderlijk Hof nog steeds hebben.

Volgende generatie

Wij zijn er trots op dat we de sloop van Zalen Schaaf hebben kunnen voorkomen. En beter nog: er is weer toekomstperspectief voor Zalen Schaaf. De volgende generatie krijgt nu de kans om het historische complex nieuw leven in te blazen en nieuwe activiteiten te ontplooien. Op die manier kan Schaaf ook in de 21ste eeuw weer vooruit. Hierdoor kunnen we nu (en over vele jaren) zeggen: Skaaf blieft!

Andries Bergsma en Evert Stellingwerf, raadsleden van GroenLinks Leeuwarden