Minderheden verdienen bescherming. De anti-homowet van Hongarije botst met de waarden van de EU

Het is niet de eerste keer dat Hongarije in aanvaring komt met de Europese Commissie en een groot deel van de andere EU-lidstaten. Tegen de regering van premier Viktor Orbán wordt al jaren door Brussel geprocedeerd vanwege het uithollen van de rechtsstaat en het knevelen van kritische media.

Niek van der Molen.

Niek van der Molen. Foto: FD

Dit keer ligt Hongarije onder vuur vanwege een anti-LHBTI-wet op grond waarvan informatie over onder meer homoseksualiteit en geslachtsoperaties moet worden weggehouden van jongeren. Hongarije zegt met de wet op te komen voor het welzijn van kinderen en tieners. Critici spreken over discriminatie en een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Orbán staat op het standpunt dat Hongarije een soevereine staat is en dat Brussel zich niet heeft te bemoeien met de manier waarop de Hongaren hun samenleving vorm willen geven. De in zijn ogen ongepaste inmenging in nationale zaken mag hij graag wegzetten als dictaten van Brussel, dat zich ontpopt als een nieuwe Sovjet-Unie, de oude overheerser.

Dat is een onzinnige vergelijking. In 2004 tekende Hongarije vrijwillig voor het lidmaatschap van de Europese Unie en de daarbij behorende criteria van Kopenhagen. Die artikelen gaan onder meer over verdraagzaamheid, non-discriminatie, eerbiediging van mensenrechten en respect voor minderheden.

Orbán neemt steeds meer afstand van die uitgangspunten. De meeste EU-lidstaten beschouwen zichzelf als liberale democratieën die de rechten van minderheden beschermen. Orbán stelt nadrukkelijk dat zijn land een onliberale democratie is waarbij de stem van de meerderheid doorslaggevend is.

Botsing wereldbeelden

Waar in Hongarije en in sommige andere oostelijke lidstaten hetero-normativiteit de norm is, is dat in het westen van de EU gelijkheid. Hier is sprake van een botsing van twee wereldbeelden.

Wie zoals Orbán een koppeling legt tussen homofilie en pedofilie en kinderen niet in aanraking wil laten komen met afbeeldingen van LHBTI’s, wekt de suggestie dat jonge homoseksuelen of transgenders afwijkend zijn. Dat werkt volgens Brussel discriminatie in de hand. Volgens Orbán wil hij niets anders dan de jeugd en het traditionele gezin beschermen. Voor beide partijen staan fundamentele waarden op het spel, vandaar dat de emoties ook zo hoog oplopen.

De EU wil een waardengemeenschap zijn waar tolerantie, rechtvaardigheid en solidariteit heersen. Vandaar dat Brussel de Hongaarse discriminatie van LHBTI’ers in scherpe bewoordingen veroordeelt.

Terecht. Het is nu eenmaal flagrant in strijd met individuele vrijheden en de menselijke waardigheid.