Hufters die hulpverleners en handhavers belagen moeten keihard worden aangepakt | Commentaar

Opnieuw wordt de noodklok geluid vanwege geweld jegens mensen in uniform en hulpverleners. Het aantal slachtoffers van hufters neemt toe.

 Individuele geweldplegers jegens hulpverleners zijn vaak tijdelijk ontredderd en hebben een andere verwachting van de hulp die wordt geboden, waarna ze door het lint gaan.

 Individuele geweldplegers jegens hulpverleners zijn vaak tijdelijk ontredderd en hebben een andere verwachting van de hulp die wordt geboden, waarna ze door het lint gaan. Foto: Catrinus van der Veen

Het waren mooie woorden waarmee de koning op Prinsjesdag in de Troonrede steun betuigde aan de ‘uniformberoepen’. Ook bijna alle politieke partijen vinden dat agressie tegen onder meer hulpverleners en wetshandhavers uit den boze is. Maar het lijkt erop dat de woede van sommige burgers jegens uniformberoepen in bepaalde situaties steeds eerder en gewelddadiger ontbrandt. Het laatste trieste wapenfeit is het stuitende gedrag van hooligans afgelopen weekeinde in Nijmegen na afloop van NEC-Vitesse. Een politiebus werd vernield en agenten werden bekogeld. Ook binnen het stadion ging er van alles mis.

Nieuws

menu