Ieder bedrijf in Nederland moet een loket hebben waar seksuele intimidatie op de werkvloer kan worden gemeld | Commentaar

Intimidatie van vrouwen, seksueel geïnspireerd of niet, is in Nederland aan de orde van de dag, zo kwam deze week naar voren in verschillende berichten. Uit onderzoek naar de gang van zaken op de KMA, de officiersopleiding van de strijdkrachten bijvoorbeeld, bleek dat de cadetten op de academie beoordeeld worden op hun mannelijkheid. Vrouwen kunnen daardoor onmogelijk uitblinken.

Foto:

Foto: FD

Bovendien voelen vrouwen zich niet altijd veilig op de academie en is er te weinig ruimte voor gesprek over dit onderwerp. Het gevolg is dat vrouwen zich er minder goed kunnen ontwikkelen dan de mannen en het gevoel van onderlinge solidariteit wordt ondermijnd.

Nieuws

menu