Het ontbreekt in ons land aan gezamenlijke waarden en daarom vragen we om meer (onnodige) regels | Opinie

Soms hebben docenten te maken met klassen, die moeilijk in het gareel zijn te houden. Je hebt dan de neiging extra regels in te stellen. De vraag is of dat helpt. Voor leerlingen wordt het een sport de regels te overtreden.

Leerlingen komen aan op een basisschool op de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Leerlingen komen aan op een basisschool op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Foto: ANP

Van een leraar wordt verwacht dat hij duidelijk leiding geeft, zodat leerlingen weten wat ze wel of niet kunnen doen. Men kent elkaar en er is wederzijds vertrouwen. Dit komt zonder veel regels de werksfeer ten goede.