Instroomquotum voor vrouwen biedt soelaas maar drempels blijven er nog genoeg op de arbeidsmarkt | Commentaar

Ook de gretigste voorstanders hadden liever niet voor een vrouwenquotum gestemd. Maar de weerbarstige realiteit maakt het nodig. En nog veel meer dan dat.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Beeld: FD

Draconisch is de maatregel waar nu zowel Tweede als Eerste Kamer voor hebben gestemd zeker. Om de verhouding tussen mannen en vrouwen in te top van het bedrijfsleven evenwichtiger krijgen, wordt een ‘ingroeiquotum’ verplicht gesteld. Grote bedrijven worden verplicht een vrouw aannemen bij een vacature in raad van bestuur of raad van commissarissen, tot minstens een derde van de mensen aan tafel vrouw is. Meldt zich geen geschikte sollicitant, dan blijft de stoel leeg tot die wel gevonden is.

Nieuws

menu