Het huidige breed gedragen gevoel van urgentie op het gebied van klimaat en natuur is mede te danken aan de Friese Milieufederatie | Commentaar

Het landschap in Fryslân heeft onverminderd hulp nodig van instanties met hart voor natuur en milieu. Met name de ruilverkaveling heeft veel karakteristieke elementen de kop gekost, zoals houtwallen, plas-drasweides, micro-reliëf in het veld, sloten en greppels.

Wybe Fraanje.

Wybe Fraanje. Foto: FD

De Friese Milieufederatie (FMF), opgericht in 1972, heeft kansen laten liggen bij de grote ruilverkavelingen in de jaren zeventig, zei directeur Hans van der Werf in een interview in deze krant. De FMF bemoeide zich er toen niet zozeer mee omdat het ,,een mammoettanker” uit Brussel was waaraan weinig bij te sturen viel.

Nieuws

menu