Als de starter uit het dorp vertrekt, is er ook geen voetbaltrainer meer | Opinie

Als een jongvolwassene geen woning kan krijgen en wegtrekt uit het dorp, vertrekt ook de jeugdvoetbaltrainer. Juist omdat we niks doen, verandert er van alles in de dorpen in Fryslân. Laten we het gesprek voeren over onze toekomst, vindt de PvdA.

Minister Hugo de Jonge wil in oktober 2023 afspraken met de provincies op papier over de indeling van de ruimte voor onder meer natuur, landbouw en wonen.

Minister Hugo de Jonge wil in oktober 2023 afspraken met de provincies op papier over de indeling van de ruimte voor onder meer natuur, landbouw en wonen. Foto: ANP

Wonen waar je hart ligt, klinkt tegenwoordig meer als een droom dan realiteit. Steeds meer jongeren vinden geen plek in het dorp waar ze zijn opgegroeid en ouderen kunnen er niet blijven wonen omdat er geen passend aanbod is. De gevolgen hiervan merken we allemaal. Verenigingen hebben het zwaar om voldoende vrijwilligers te vinden, lokale ondernemers missen de afzetmarkt en het voorzieningenniveau in de dorpen neemt af. Zonder dat we iets doen verandert er van alles.

Nieuws

menu