Kabinet benadert het stikstofdossier onzinnig en moet zijn huiswerk opnieuw doen | Opinie Jan van Weperen

Het kabinet heeft in het stikstofdossier een beperkte visie. Het uitkopen van boeren is geen oplossing, stelt Jan van Weperen, namens de VVD Denktank Landbouw en Platteland Fryslân.

Polder De Hege Warren, veenweidegebied waar extensief geboerd kan worden.

Polder De Hege Warren, veenweidegebied waar extensief geboerd kan worden. Foto: Jilmer Postma

Er is te veel stikstofemissie. Tal van bronnen zijn hiervoor verantwoordelijk, daarvan is landbouw de grootste uitstoter. Maar kijk ook naar industrie, scheepvaart, luchtvaart, de bouw.

Nieuws

menu