Kabinet en NAM zetten erfgoedstatus Waddenzee op het spel. Het zou het zittende en komende kabinet sieren om vol te gaan voor het beschermen van de natuurwaarden in het gebied | Opinie Jochem Knol

De Werelderfgoedstatus van de Waddenzee staat onder druk. Het zou het kabinet sieren vol te gaan voor het beschermen van de unieke natuurwaarden in het Werelderfgoedgebied Waddenzee.

Rottumerplaat.

Rottumerplaat. Foto: FD

In 2009 gaf Unesco de Waddenzee de status ‘Werelderfgoed’. Daarmee benadrukte Unesco de enorme natuur- en cultuurwaarde van het grootste getijdensysteem van de wereld. Ieder weldenkend mens zou er apetrots op zijn zo’n geweldig gebied in de omgeving te hebben en het mogen te beheren.

Steun voor NAM-plannen

Nieuws

menu