Kamer kiest weer een halfbakken oplossing voor de woningmarkt | Commentaar

Een halve maatregel, dat kun je het verlagen van de verhuurdersheffing wel noemen. Volledige afschaffing betekent juist meer sociale huurwoningen, snellere verduurzaming en minder snel stijgende huren voor lage inkomensgroepen.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

Vijfhonderd miljoen op jaarbasis gaat er in 2022 af van de beoogde 1,4 miljard euro aan verhuurdersheffing. Daartoe heeft het parlement afgelopen week besloten als slotstuk van de Algemene Politieke Beschouwingen.

Nieuws

menu