Klimaatrapport en Poetin leren ons dezelfde les: overgang naar duurzame energie moet zo snel mogelijk | Commentaar

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maakt ons onderhorig aan Poetins onfrisse, gewelddadige regime. Tegelijkertijd veroorzaakt de verslaving aan fossiele brandstoffen de klimaatverandering die onze samenleving bedreigt.

Pieter Anko de Vries.

Pieter Anko de Vries.

In het nieuwsgeweld rondom de inval van Rusland in Oekraïne was er de afgelopen dagen in de media relatief weinig plaats voor het jongste verontrustende rapport van klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties. Dat onderzoek geeft zeker reden tot grote zorg, hoewel het begrijpelijk is dat de ernst van het nieuws over het drama dat zich in Oost-Europa voltrekt op korte termijn veel harder aankomt.