De klimaattop Glasgow stelt teleur: het ambitieniveau voor het klimaat moet omhoog | Commentaar

De klimaattop in Glasgow kan moeilijk als een succes worden bestempeld. De wereld moet er veel harder aan trekken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

Niek van der Molen.

Niek van der Molen.

In de bijna dertig jaar durende geschiedenis van de klimaatconferenties van de Verenigde Naties is er niet één die te boek staat als een doorslaand succes. De top in Glasgow vormt daarop geen uitzondering. Aan de positieve kant van de streep kan worden genoteerd dat er afspraken zijn gemaakt over de wereldwijde emissiehandel en dat landen beloven de ontbossing aan te pakken.

Nieuws

menu