De klimaatverklaring van de VS en China is niet genoeg: daden wegen zwaarder dan woorden | Commentaar

De VS en China onderstrepen in een gezamenlijke verklaring het belang om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Een mooie ambitie. Maar wordt het omgezet in concrete daden?

Niek van der Molen.

Niek van der Molen.

Met de finish in zicht ziet het er niet naar uit dat op de klimaattop in Glasgow een akkoord wordt gesloten dat de planeet op het pad zet naar maximaal 1,5 graad opwarming. Op de top zijn weliswaar een aantal concrete afspraken gemaakt - zoals reductie van methaan, minder gebruik van kolen en het planten van bossen - maar om nu al van een succes te spreken, nou nee. Zo is nog steeds niet duidelijk hoe de rijke geïndustrialiseerde wereld de armere landen financieel gaat helpen om zich aan te passen aan de klimaatverandering, of beter gezegd: de klimaatontwrichting.

Nieuws

menu