De dalende inzet van vrijwilligers baart zorgen, zeker na corona | Commentaar

Het aantal vrijwilligers in Nederland is de laatste twee jaar opvallend gedaald. Dat is een ontwikkeling om ongerust over te zijn.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'. Foto: FD

It skeelt enoarm yn ’e kosten, zei regisseur Steven de Jong in de zaterdagbijlage over de vele helpers die onbetaald meewerkten aan de totstandkoming van zijn magnum opus Grutte Pier . Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor zijn filmwerk - maar hij signaleerde terecht dat kostenbesparing niet de enige waarde ervan is. Belangrijker misschien nog dan dat is de niet in geld uit te drukken waarde ervan: ,,It jout in protte reuring.’’