Koppel energieprijs aan de prijs van dorpsmolen of zonnepark | Column Sybrand Frietema de Vries

De energieprijs wordt bepaald door de markt. Het zou beter zijn om de prijs te koppelen aan de energieprijs van een naburige dorpsmolen of een zonnepark.

Sybrand Frietema de Vries.

Sybrand Frietema de Vries. Beeld: FD

Op dit moment krijgt de bemanning van LNG-tankers die schaliegas van de VS naar Europa transporteren midden op de Atlantische oceaan te horen dat de bestemming verandert. De geboden prijs voor de lading bepaalt dat een ander land uitverkoren is. Niet alleen op volle zee verandert de prijs de aanvoer van gas. Normaliter gaat een constante stroom gas diep onder de grond vanuit Rusland via Polen naar Duitsland, maar in december liep het gas, tot verbazing van velen, de andere kant op, terug naar Polen. Want ja, in Polen werd meer geboden.

Nieuws

menu