Laat de jeugdzorg weer over de jeugd gaan: geen drastische hervormingen maar de regie bij de hulpverleners laten | Commentaar

Er zit structureel wat mis in de organisatie van de jeugdzorg. Het is een teken aan de wand dat jeugdhulpverleners, gesteund door werkgevers, voor de tweede keer in 120 jaar gaan staken.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

De basis van jeugdzorg moet zijn dat minderjarige hulpbehoevenden hulp krijgen en dat hulpverleners die zorg kunnen leveren. Het zou elke dag moeten draaien om de zorg voor een ander en de kwaliteit daarvan. Maar in de organisatie en financiën van de jeugdzorg is de laatste jaren veel misgegaan. En inmiddels vertaalt zich dat naar de werkvloer en eindigen behandelingen soms halverwege omdat het budget is gemaximeerd met de bedoeling zo de kosten te beteugelen.

Nieuws

menu