Laat veenweidebewoner in Fryslân niet te lang meer zakken

Het veenweideprogramma 2021-2030 van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân is afgelopen week aangenomen door Provinciale Staten en het algemeen waterschapsbestuur. Het blijft, zoals op deze plek eerder beschreven, een middenweg en geen radicale keuze tegen CO2-uitstoot en bodemdaling. Ook blijven er de nodige losse eindjes: komt er genoeg geld en welke gebieden worden – na de eerst twee die zijn aangewezen - wanneer en hoe precies aangepakt? En hoe gaat het na 2026, als een tussenstap en evaluatie is bedacht?

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

In het Friese veenweidegebied, dat zich van noord tot zuid in de provincie uitstrekt, zitten de nodige bewoners met funderingsschade door bodemdaling. Voor een belangrijk deel als gevolg van overheidsbeleid; het verlagen van het waterpeil en daarna zakken van het veenpakket.

Een initiatief van de Statenfractie van de ChristenUnie om voor deze veenweidebewoners alvast een pot met dertig miljoen euro Fries geld te reserveren kreeg geen meerderheid. Wel werd besloten gedeputeerde Hoogland zo snel mogelijk een onderzoek te laten doen naar de financiële schade en hem met een plan te laten komen voor de financiering ervan. De Staten gaan ermee akkoord dat de uitkomsten er eind dit jaar, uiterlijk in 2022 zijn.

Spoed geboden

Spoed is zeker geboden. Al eerder lieten bewoners bij inspraakmomenten weten zo snel mogelijk helderheid en financiële hulp te willen. Die oproep is inmiddels al van een tijd geleden. Een dik rapport, opgesteld door juristen, wijst inmiddels de claim van de funderingsschade tegen overheden af en legt de verantwoordelijkheid bij de woningeigenaren.

Opnieuw een juridisering van een proces waarbij burgers (mede) in problemen zitten door overheidsbeleid moet de provincie niet willen. Het rijk liet en laat in het gasdossier Groningen en bij de toeslagenaffaire zien dat dat individuen zwaar in problemen kan brengen en generiek tot een groot wantrouwen in de overheid leidt.

In een periode van herstel doen ook lagere overheden er goed aan te werken aan herstel en weg te blijven van een strikte uitleg van regels als mensen gedupeerd zijn in bestaansinkomen en (woon)veiligheid. De burger ziet terecht niet het verschil tussen Torentje, Provinsjehûs of gemeentehuis.

En snelheid dus. Naast zorgvuldigheid. Aan lapmiddelen voor de bühne heeft de getroffen burger niets, zo blijkt wel uit het voorschot van 30.000 euro dat de toeslagenouders zouden krijgen. Beter is het aantal ambtenaren op te schalen en snel tot een zorgvuldige afhandeling te komen. Met duidelijkheid voor de langere termijn.

Reageren? Mail dan naar: hoofdredactie@frieschdagblad.nl