Laat veenweidebewoner in Fryslân niet te lang meer zakken

Het veenweideprogramma 2021-2030 van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân is afgelopen week aangenomen door Provinciale Staten en het algemeen waterschapsbestuur. Het blijft, zoals op deze plek eerder beschreven, een middenweg en geen radicale keuze tegen CO2-uitstoot en bodemdaling. Ook blijven er de nodige losse eindjes: komt er genoeg geld en welke gebieden worden – na de eerst twee die zijn aangewezen - wanneer en hoe precies aangepakt? En hoe gaat het na 2026, als een tussenstap en evaluatie is bedacht?

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

In het Friese veenweidegebied, dat zich van noord tot zuid in de provincie uitstrekt, zitten de nodige bewoners met funderingsschade door bodemdaling. Voor een belangrijk deel als gevolg van overheidsbeleid; het verlagen van het waterpeil en daarna zakken van het veenpakket.

Nieuws

menu