Het landbouwbeleid in ons land is te vaak te laat, onjuist en onvolledig | Commentaar

Generieke fosfaatregels, een moeilijk te hanteren oogstdeadline en een slechte implementatie van Europees natuurinclusief landbouwbeleid: Nederland is er goed in om landbouwbeleid te laat, onjuist en onvolledig door te voeren. En daar zijn natuur én boer de dupe van.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

Wij hebben in ons werk met Moeder Natuur te maken, daar gaat men totaal aan voorbij”, zei een boer uit het Drentse Odoorn deze week in Dagblad van het Noorden . Hij doelt op een nieuwe regeling waarbij gewassen, zoals de aardappel, op 1 oktober moeten zijn gerooid om plaats te maken voor zogeheten vanggewassen die veel stikstof uit de bodem opnemen. Dat moet de stikstofoverbelasting op grond- en oppervlaktewater verminderen.