Moet er nu wel of geen Lelylijn worden aangelegd? 'Dat een enkeling het als vloek ziet, maakt het nog geen vloek' | Opinie

Is de aanleg van de Lelylijn een zegen of een vloek? Middels een goed doordacht plan kan het de ruggengraat van een sociaaleconomisch krachtige regio worden en de leefbaarheid en levensvatbaarheid van kleine en grote kernen op peil houden.

De beoogde Lelylijn ingetekend op de kaart van Noord-Nederland.

De beoogde Lelylijn ingetekend op de kaart van Noord-Nederland. Beeld: FD

Als mensen veel werkgelegenheid beschouwen als gevaarlijk; als mensen nieuwe inwoners beschouwen als gevaarlijk; als mensen beter openbaar vervoer beschouwen als gevaarlijk; ja, dan is de Lelylijn een vloek. Als mensen meer werkgelegenheid, nieuwe inwoners, een beter OV en het in stand houden of zelfs verbeteren van het voorzieningenniveau wenselijk vinden, dan niet.

Nieuws

menu