Maak Fryslân net zo soeverein als Aruba, Curaçao en Sint Maarten | Opinie

De provincie Fryslân bepaalt niet haar eigen doelen, maar voert slechts de doelstellingen van anderen uit. Bijvoorbeeld van het rijk en de Europese Unie. Dat beperkt onze vrijheid. De provincie moet weer een gewichtig orgaan worden.

Het provinciehuis van Fryslân in Leeuwarden.

Het provinciehuis van Fryslân in Leeuwarden. Foto: FD

FVD heeft twee jaar geleden zitting genomen in de provinciale Staten van Fryslân. Mocht u twee jaar geleden gevraagd hebben wat de bevoegdheden van de provincie waren, dan moest ik u het antwoord grotendeels schuldig blijven. Mocht u destijds gevraagd hebben wie onze politici zijn in de provincie, dan moesten ik u eveneens het antwoord schuldig blijven.

Nieuws

menu