De mantelzorger wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Een provinciaal mantelzorgpunt is hard nodig | Opinie

De reguliere zorg, zoals thuis- en verpleegzorg, staat de laatste jaren sterk onder druk. Hierdoor wordt de druk op mantelzorgers steeds groter. Om hen te helpen moet er een provinciaal mantelzorgpunt komen, stelt de Koepel ‘Onafhankelijke Senioren in Friesland’.

Een bordje vraagt aandacht voor de mantelzorg.

Een bordje vraagt aandacht voor de mantelzorg. Foto: ANP

Tekorten aan personeel en bezuinigingen (denk ook aan het concept Integraal Zorgakkoord) zijn in veel gevallen debet aan de afnemende beschikbaarheid van zorg. Familieleden maar ook vrienden, kennissen en buren zetten zich steeds vaker in voor die zorg omdat de reguliere zorg een appel op hen doet. In Fryslân zijn op dit moment meer dan 100.000 mensen die mantelzorg verlenen, waarvan een vijfde dagelijks (Fries Sociaal Planbureau). Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren verdubbelen zo is hun verwachting, en naar de 200.000 gaan. Verontrustend.

Nieuws

menu