Media moeten hun zorgvuldigheid en goede zeden niet loslaten | Commentaar

Media verliezen makkelijk hun zorgvuldigheid en goede zeden, zoals de gang van zaken rond publicaties over Anne Frank en vermeend wangedrag bij The Voice of Holland heeft laten zien.

Pieter Anko de Vries   columnist

Pieter Anko de Vries columnist

Uitgeverij Ambo Anthos heeft excuses aangeboden voor het boek Het verraad van Anne Frank . Een team van onderzoekers concludeerde daarin dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh mogelijk het adres van het Achterhuis had doorgespeeld naar de Duitsers. Deze conclusie wordt door verschillende deskundigen in twijfel getrokken. Bovendien hadden de onderzoekers zich er rekenschap van moeten geven dat het al te lichtvaardig aanwijzen van een Joodse verrader volgens Joodse organisaties bijdraagt aan antisemitisme. De uitgeverij schrijft nu dat zij een kritische houding had moeten aannemen jegens het boek.

Nieuws

menu