We hebben juist méér natuur nodig | Opinie

Om goed te kunnen zorgen voor onze natuur hebben we meer aaneengesloten natuurgebieden nodig, schrijft Hetty Janssen. Dat de provincie daarmee aan de slag gaat is een goede zaak.

Natura 2000-gebied De Alde Feanen bij Earnewâld, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland.

Natura 2000-gebied De Alde Feanen bij Earnewâld, onderdeel van Natuurnetwerk Nederland. Foto: Marcel van Kammen

In Fryslân houden we veel van onze natuur. Zo protesteerden onlangs nog ruim vierhonderd mensen tegen gaswinning onder de Waddenzee en trekt het Natuurmuseum in de schoolvakanties duizenden bezoekers. We maken ons terecht zorgen als we steeds minder grutto’s zien in onze weilanden, omdat dat ons veel vertelt over hoe het gaat met de biodiversiteit. En we scoren mede dankzij ons landschap zo hoog op geluk. Natuur is ook belangrijk voor onze toeristische sector: het economisch belang van recreatie in de natuur neemt alleen maar toe.

Nieuws

menu