Met de rolvervaging die we nu zien in de provincie, komt dat stikstofslot echt niet los | Commentaar

Het is nogal wat: verreweg de grootste partij in de Friese Provinciale Staten die aankondigt zich ‘niet te gaan conformeren aan een wet waarin 2030 staat’ als jaar waarin de stikstofuitstoot stevig verminderd moet zijn. Een informateur die het rijk oproept om Fryslân ‘niet in een onmogelijke klem te brengen’ door aan 2030 vast te houden. En drie beoogde coalitiegenoten die daar zonder slag of stoot in meegaan. Wat gebeurt hier?

Abel Kooistra aan het woord tijdens het bekendmaken van het coalitieadvies van informateur Chris Stoffer (achtergrond).

Abel Kooistra aan het woord tijdens het bekendmaken van het coalitieadvies van informateur Chris Stoffer (achtergrond). Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

De provincie heeft onder meer tot taak landelijke wetten uit te voeren. Zo zijn ze verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur, de aanpak van de veenweideproblematiek en invulling van het Klimaatakkoord. Ook de wetgeving om de stikstofuitstoot te verminderen moet door provincies handen en voeten worden gegeven. Het rijk maakt de wet, de provincies voeren uit. Dat is nu eenmaal hoe Nederland staatsrechtelijk in elkaar zit.

Nieuws

menu