Met een fusie van PvdA en Groenlinks dreigt een verwatering van idealen | Opinie

Nu de stembussen zijn geleegd, de scherven zijn geruimd en ieder vol spanning uitkijkt naar wat de uitslag van de verkiezingen politiek voor ons land zal betekenen, likken partijen hun wonden of is men bezig ‘iets nieuws te gaan doen’. En dan heb ik het over de PvdA en GroenLinks.

PvdA-leider Attje Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver tijdens de aftrap van de gezamenlijke campagne van GroenLinks en de PvdA voor Provinciale Staten.

PvdA-leider Attje Kuiken en GroenLinks-leider Jesse Klaver tijdens de aftrap van de gezamenlijke campagne van GroenLinks en de PvdA voor Provinciale Staten. Foto: ANP

De hoop van voorstanders van een fusie tussen beide partijen is om weer een machtsfactor van belang te worden en ik snap die gedachte wel. Te lang heeft de liberale wind gewaaid uit een richting die niet de onze hoort te zijn, al dragen we vanuit het recente verleden hier zelf ook schuld aan. Mijn vrees is dat bij fuseren sociaaldemocratische idealen verwateren of zelfs zullen verdwijnen en opgaan in versplintering van nieuwe partijen.