Migranten versterken en verrijken krimpgebied Noordoost-Fryslân | Opinie

Noordoost-Fryslân vergrijst, ontgroent en ontzorgt. De bevolking neemt jaarlijks onrustbarend af, scholen en winkels sluiten, hoger opgeleiden verlaten de regio, de werkloosheid is hoog, de werkgelegenheid laag, het onderwijsniveau onder gemiddeld en de zorg staat al jaren onder druk. Tegelijkertijd zoekt het COA naarstig naar bereidwillige gemeenten die ruimte voor azc’s of andere opvangvormen beschikbaar willen stellen. Het is mijn principiële overtuiging dat de gemeenten in Noordoost-Fryslân niet de vrijheid hebben om weg te kijken.

Het vernieuwde azc in Burgum.

Het vernieuwde azc in Burgum. Foto: Jilmer Postma

Ik zie meerdere voordelen in het decentraal huisvesten van vluchtelingen in de leeglopende dorpen, niet alleen ten noorden van Dokkum, maar zeer zeker ook elders. Daarmee worden meer doelen bereikt, zoals een wenselijke spreiding van vluchtelingen. Over en weer kan men elkaars kennis, ervaringen en capaciteiten delen.

Nieuws

menu