Dit artikel is vandaag gratis

Minder ik en meer wei, ook het CDA moet hierin mee | Opinie

Langs de A58 in Goes zijn Nederlandse vlaggen goed opgehangen na de overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De afgelopen maanden protesteerden boeren tegen het kabinetsbeleid met omgekeerde vlagen. Foto: ANP

We mogen terugkijken op historische verkiezingen voor de Provinciale Staten én onze waterschappen. Voor het CDA is het tijd voor reflectie.

Ongeveer een op de zestien Nederlanders nam de moeite om afgelopen woensdag op het CDA te stemmen. De Haagse partijleider spreekt over een ‘bittere pil’ en dat het kabinet ‘midscheeps geraakt is’. Wopke Hoekstra is niet voornemens op te stappen als leider van het CDA.

Dat hoeft van mij als betrokken CDA-lid ook niet. Sterker nog, ik zou op dit moment liever zien dat hij kiest voor het partijleiderschap dan het vasthouden van zijn ministerspost. Of ik voor een val van het kabinet ben? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Want naast partijman ben ik bovenal democraat.

De verkiezingsuitslag maakt voor mij duidelijk dat het ‘wij’ waarvan we als CDA spreken in de slogan #minderikmeerwij om een herkenbare inkleuring vraagt. Jaren geleden was ik een van de mensen die in een partijbijeenkomst in Burgum sprak over het CDA als ‘wij-partij in een ik-samenleving’.

De aanleiding destijds was de nare afdronk van de landelijk samenwerking met de PVV als gedoogpartner. Tegen die achtergrond ging het toen (ook al) om een helder geluid tegen doorgeslagen neoliberaal beleid. Het was voor mij meer een geluid tegen verdere individualisering én winstmaximalisatie als doel op zichzelf. Zeg maar de ‘ik-samenleving’.

Op elkaar rekenen

Bij de tegenstelling ‘ik-wij’ volgt het vertrouwen vanuit onze overheden in wat ik toen ‘wij’ noemde. Wij als mienskip, als buren die op elkaar kunnen rekenen, de mensen met een ruimere beurs die schild willen zijn voor mensen met een smalle beurs, voor de mensen die werken in ziekenhuizen, scholen en bij de politie, onze verenigingen en dorps-/wijkhuizen, over oud en jong die elkaar toekomstperspectief bieden en ook over burgers én boeren die deze gemeenschapszin dragen. Wat mij betreft een klassiek CDA-beeld en daarmee ook een nadere definitie van het ‘wij’ binnen een slogan als #minderikmeerwij. ‘Wij’ vraagt dus echt om een definitie. Eentje die herkenbaar is en niet veel woorden nodig heeft.

De BoerBurgerBeweging heeft een hele duidelijke definitie, namelijk in mijn woorden #minderikmeerwei. De kiezer heeft laten weten, naar mijn overtuiging, dat het verdelen van schaarste in Nederland eerlijker moet tussen stad en platteland. Dat geldt voor vermogen, voor (agrarisch) landbezit, voor natuur, voor ruimte om tot economische ontwikkeling te komen en daarmee ook voor een gezonde verdeling van middelen voor stad en platteland.

Blij

Ik ben blij met deze verkiezingsuitslag voor Nederland. Het geeft niet alleen voor het CDA kansen tot een aanscherping te komen van het ‘wij’, maar nog belangrijker: het geeft voor ons landsbestuur mogelijkheden om te komen tot het herdefiniëren van ‘landsbelang’. Ik hoor en zie dat onze Nederlandse driekleur weer rood-wit-blauw mag wapperen langs de snelwegen. Dat is dé winst van deze verkiezingen.

Landsbelang is wat mij betreft niet tegen de stroom in blijven regeren. Het is zaak om alle kiezers, maar zeker die stemden op de BBB, recht te doen en te erkennen dat de Nederlandse burgers een koerswijziging willen. Deze uitslag gaat niet alleen over een weiland met koeien versus natuurwaarden. Het gaat juist over nieuw leiderschap, over de definitie van ‘wei’ en daarmee over de Groningers, de slachtoffers van de toeslagenaffaire en ook vooral over de leefbaarheid op het platteland. De kiezer heeft gesproken!

Hilbrand Visser is fractievoorzitter van CDA Dantumadiel

Nieuws

menu