Harde lessen geleerd: minder optimisme en beloftes en meer realiteitszin in het nieuwe regeerakkoord | Commentaar

Het regeerakkoord is fundamenteel anders van toon dan het vorige. In plaats van optimisme voeren zorgen de boventoon. Dat is winst.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Een land waar we individuele vrijheden vieren, ambities najagen, een hecht collectief vormen en een veilig vangnet onder ons weten: de eerste zinnen van het vorige regeerakkoord blaakten van zelfvertrouwen. De uitgangspositie werd ideaal geacht: groeiende werkgelegenheid, economie in de lift, overheidsfinanciën op orde. En zijn er problemen, dan lossen we die samen op, zo luidde het motto waarmee die allereerste alinea werd samengevat. Vertrouwen in de toekomst, heette dat in de titel van het regeerakkoord voor wat het kabinet-Rutte III werd.

Maakbaarheid

Nieuws

menu