Missen de jongeren zélf ook iets? 'Alle ballen op de jongeren' is een enorme dreun in het gezicht van ouderen in de kerk | Opinie

De titel van de notitie die classispredikant Wim Beekman deze week presenteerde is veelzeggend: Nu jongeren ons ontbreken. Het is de kerk die iets mist, namelijk jongeren. Maar missen de jongeren zelf ook iets?

Kerkdienst in de Martinikerk in Franeker.

Kerkdienst in de Martinikerk in Franeker. Foto: Catrinus van der Veen

Beekman concentreert zich op het ‘hoe’: hoe zorgen we ervoor dat jongeren (vijftigminners) weer iets met de kerk willen, hoe spreken we ze aan, wat gaan we voor ze organiseren? Hij gaat voorbij aan het ‘waarom’. Waarom wil de kerk eigenlijk iets met jongeren, die daar zelf klaarblijkelijk niet zo op zitten te wachten?