Moed | Column Jaap Krol

Ik bin net echt in held. Ik fyn wol fan alles, mar gean dêrnei wer oer ta de oarder fan ‘e dei.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

Guon dingen fyn ik al jierren, gewoan om’t ik it leuk fyn om sokke dingen te finen. Sa ha ik der altyd nocht oan om de bedraggen foar keunst en kultuer ôf te setten tsjin de maatskiplike lêsten fan bygelyks fuotbalfandalisme.

Nieuws

menu