College moet het voortouw te nemen bij het terugdringen van het gebruik van pesticiden in Fryslân

Het toelaten van pesticiden is een taak van de rijksoverheid, maar over het gebruik ervan beslissen we zelf. De provincie Fryslân kan dus het goede voorbeeld geven, betogen de indieners van een initiatiefvoorstel.

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving. Foto: ANP

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving. Foto: ANP Foto: ANP

We willen genieten van de omgeving, ons goed voelen. Geluk op één! Maar de druk op de ruimte om ons heen neemt toe en we vragen steeds meer van de bodem, het water, de lucht en de planten en dieren die daarin leven.