Natuurgebied moet niet verpest worden door mountainbikes en fietsen, reptielen leggen het loodje door wildgroei aan fietspaden | Opinie

In de Bakkeveense Duinen mag niet meer gefietst en gemountainbiket worden. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer vinden dat te schadelijk voor de natuur. Reptielenorganisatie RAVON constateert een wildgroei aan ATB- en fietsroutes in natuurgebieden, en ziet slangen en hagedissen het loodje leggen.

Door fietsverkeer overreden zandhagedis in Nationaal Park Zuid-Kennemerland (Noord-Holland).

Door fietsverkeer overreden zandhagedis in Nationaal Park Zuid-Kennemerland (Noord-Holland). Foto: Harry Hobo

Nederland is wereldberoemd om de fiets. Je kunt in ons land 37.000 kilometer fietsen zonder ook maar één fietspad dubbel te rijden - bijna de aarde rond. Fietsen is populairder dan ooit en wordt gestimuleerd met de ongebreidelde aanleg van snelfietspaden, e-bike-paden, ATB-tracés en het verharden van onverharde paden in natuurgebieden.

Nieuws

menu