Is het nazorg of weidevogelbescherming? Het gaat in ieder geval om een periode van twee maanden waarin boer en nazorger samen veel kuikens kunnen redden

Over nazorg bij weidevogels kun je eigenlijk niet meer spreken, dat hoorde namelijk bij de trits: zoeken-rapen-nazorg. Sinds 2015 is het rapen verboden. Er zijn echter veel bedreigingen voor weidevogels en hun jongen zoals weersinvloeden, landwerkzaamheden en predatoren. Weidevogelbescherming is dan ook zeker nodig.

Grutto in de Broeksterpetten bij Augustinusga, in de lente van 2021.

Grutto in de Broeksterpetten bij Augustinusga, in de lente van 2021. Foto: Marcel van Kammen

Maaien en weidevogels