Negeer adviezen van deskundigen GGD Fryslân niet

Deskundigen van GGD Fryslân adviseerden om de stop op geitenhouderijen in de provincie aan te houden. Toch besloot een meerderheid van Provinciale Staten anders. Onverstandig, vindt 50PLUS.

Deskundigen van GGD Fryslân adviseerden om de stop op geitenhouderijen in de provincie aan te houden ANP

Sinds een paar maanden krijg ik als nieuw Statenlid van de provincie Fryslân veel verschillende onderwerpen voorgeschoteld waar ik iets van moet vinden. Het gaat bijvoorbeeld over de begroting van een instelling als Tresoar, over de energietransitie of over de uitbreiding van vaarwegen naar Drachten en Heerenveen.

Gelukkig is het in onze provincie zo geregeld dat ik als parttime politicus ondersteund wordt door fractieondersteuners, die zaken voor mij uitzoeken en voorbereiden. In een aantal gevallen ontbreekt mij echter de deskundigheid en ontbreekt die ook bij mijn medewerkers. Je kunt immers niet van alles verstand hebben.

Dus ga je in dat geval af op adviezen van deskundigen. Gelukkig worden er daartoe informatiebijeenkomsten georganiseerd, zijn er expertmeetings en wordt er in voorbereidende commissievergaderingen over gesproken met collega-Statenleden. Zo kan ik als Statenlid in de vergadering van Provinciale Staten uiteindelijk besluiten voor of tegen iets te stemmen.

Zo ging het ook in de kwestie van de geitenstop. In Nederland hebben we de volksgezondheid hoog in het vaandel staan. En als iets de volksgezondheid bedreigt, dan hebben we het Rijksinstituut Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en diensten als de GGD die onderzoek doen en adviezen geven.

Q-koorts

Op grond van adviezen van GGD Fryslân besloot de provincie in februari dat er vooreerst een half jaar gewacht moest worden met het toelaten van nieuwe geitenhouderijen. Bestaande geitenhouderijen mochten daarnaast niet uitbreiden. Dit besluit werd genomen vanwege de signalen dat er een relatie bestaat tussen geiten en longziekten die tot Q-koorts kunnen leiden.

Hiermee voegde Fryslân zich (als laatste) in de rij van provincies die een geitenstop invoerden. Mijns inziens terecht: longontsteking kan levensbedreigend zijn, vooral voor jonge kinderen en ouderen.

In afwachting van meer onderzoeksresultaten stond tijdens de laatste bijeenkomst van Provinciale Staten het voorstel op de agenda om de geitenstop te verlengen tot 1 augustus 2020. Je zou denken dat iedereen daar de redelijkheid van inziet. Immers: de volksgezondheid is hier in het geding.

Ik hoop dat de gevolgen voor de volksgezondheid beperkt zullen zijn, maar die zekerheid hebben we niet

Maar de collega’s van CDA, FvD, VVD, ChristenUnie en PVV dachten er anders over. Die geitenstop zou ondernemende boeren te veel in de weg leggen. Samen hebben zij de meerderheid in de Staten en dus werd de geitenstop in Fryslân opgeheven.

Ik kan niet anders dan dit accepteren en ik hoop daarbij dat de gevolgen voor de volksgezondheid beperkt zullen zijn. Maar die zekerheid hebben we niet, want de deskundigen denken er anders over.

Bovenstaande baart mij ernstig zorgen. Statenleden die niet naar adviezen van deskundigen – in dit geval deskundigen van de GGD – luisteren en gewoon anders besluiten. Dit is de bijl aan de wortel van de boom leggen. Gaan we dat in het vervolg bij alle onderwerpen doen? Dat is wat mij betreft – en zeker in dit geval – levensgevaarlijk.

Theun Wiersma is Statenlid namens 50PLUS

Nieuws

menu