Neoliberaal | Kollum Jaap Krol

Formule 1 is de meast neoliberale sport dy’t der is: net leechdrompelich, hat gjin pedagogysk nut, is gjin semint foar de maatskippij en is net betelber. Analooch dêroan hat de neoliberale koers fan de ôfrûne desennia de mienskip ta de hierfetten oantaast.

Jaap Krol.

Jaap Krol.

Wy krije in nij kabinet, besteande út VVD, CDA, CU en D66. No wol ik net fuort fan alles fine gean, want it binne drege tiden en it sil net maklik wêze de grutste dossiers (lânbou, klimaat, flechtlingen) by de djipste woartels oan te pakken.

Nieuws

menu