Niet alles kan overal, ook met water | Commentaar

Onze drinkwatervoorziening staat onder grote druk door droogte, verzilting en een groeiende vraag. Ook heeft de kwaliteit van het water te lijden onder vervuiling door industrie, landbouw en huishoudens. Rond de stikstofproblematiek schreef een adviescollege aan het rijk ‘niet alles kan overal’. Dat is inmiddels ook van toepassing op water.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

Waterbedrijven luidden woensdag nog maar eens de alarmbel over de drinkwatervoorziening. Bij alle waterwinbedrijven in ons land werd symbolisch een blauwe loper uitgerold met de boodschap: goed en voldoende drinkwater is niet meer vanzelfsprekend. Warmte en droogte doen het wateraanbod dalen en de watervraag toenemen. En die disbalans wordt alleen maar groter door klimaatopwarming en bevolkingsgroei.

Nieuws

menu