Bij woningbouw in Burgum geldt: 'Niet in mijn achtertuin'. Geef daarom duidelijkheid over de mogelijke locaties voor toekomstige bouwprojecten | Opinie

In Burgum splijt de locatiekeuze voor woningbouw de gemeenschap. Hoe dit op te lossen? Op korte termijn is dat lastig. Voor later kunnen in de woonvisie locaties aan worden gewezen voor de toekomst. Dat geeft duidelijkheid.

Manege Heechhiem (Kloosterlaan) is een mogelijke optie voor nieuwbouw.

Manege Heechhiem (Kloosterlaan) is een mogelijke optie voor nieuwbouw.

Als je burgers neutraal bevraagd over nieuw te bouwen woningen is men, met de huidige huizencrisis in het achterhoofd, het er meestal over eens dat er snel extra woningen bijgebouwd moeten worden. En ook over de economische noodzaak voor voldoende ruimte voor bedrijven op eventueel nieuwe bedrijventerreinen zijn de meningen vrijwel eensluidend: dat moet kunnen. Tenzij het blijkt in de eigen achtertuin te zijn, uitzonderingen daargelaten.

Nieuws

menu