Noardeast-Fryslân legt terecht eis op tafel bij buurgemeente Dantumadiel | Commentaar

Noardeast-Fryslân heeft haar wens om te fuseren met Dantumadiel opnieuw onomwonden kenbaar gemaakt. Een samenwerking heeft alleen voor beide gemeenten zin als die financieel aan twee kanten aantrekkelijk is en vóór 2030 tot een samensmelting leidt. Dokkum geeft daarmee een helder en eerlijk signaal af richting Damwâld.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

In een breed gedeelde motie betrok de raad van Noardeast-Fryslân voor de zomer de stelling dat als er na de ingezette ontvlechting nog een vorm van samenwerking overblijft met Dantumadiel, die ook in het voordeel moet zijn van de grotere gemeente in het noordoosten van de provincie. Het college heeft dat in een brief aan Dantumadiel herhaald en eraan toegevoegd dat samenwerking binnen zes tot acht jaar tot fusie moet leiden.

Nieuws

menu