OPINIE | Adrenaline voor krimpend Nederland

De politiek mag niet wegkijken van de eigen krimpgebieden. Eind september, wanneer de Kamer vergadert over de toekomst van ons ‘randland’, is hét moment voor een nieuwe impuls. En een minister van de regio’s kan de stem van randgebieden in metropool Nederland borgen.

In Oranjewoud is, als onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland, gewerkt aan het beter vasthouden van water in de bossen. Zo moet een veerkrachtig(er) landschap ontstaan. Omwonenden hebben meegedacht over de plannen en de uitvoering.

In Oranjewoud is, als onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland, gewerkt aan het beter vasthouden van water in de bossen. Zo moet een veerkrachtig(er) landschap ontstaan. Omwonenden hebben meegedacht over de plannen en de uitvoering.

Aan de noord-, oost, en zuidgrens van Nederland krimpt de bevolking. ‘Krimp’ tot ‘sterke krimp’ prognosticeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uitschieters liggen in het hoge Noorden, met gemeenten die meer dan een kwart van hun inwoners kunnen verliezen in de komende decennia. In combinatie met ontgroening en vergrijzing komt de samenleving hier onder druk te staan. Zoek je gelijke ontwikkelingskansen? Toegang tot voorzieningen? In krimpgebieden niet gezien! Dat zet een neerwaartse spiraal in gang die onze welvarende metropool onwaardig is.

Nieuws

menu