Groeiend regionaal onbehagen vraagt om nationale aandacht | Opinie

In sommige regio’s heerst ongenoegen over de politiek en de overheid. Dat bedreigt de politieke, sociale en economische stabiliteit. De relatie met de buitengewesten is toe aan een update, zeggen Annemarie Kok en Caspar van den Berg.

Boerenprotest in juli van dit jaar. Friese boeren verzamelen bij Thialf in Heerenveen voor vertrek naar de demonstratielocatie in Assen.

Boerenprotest in juli van dit jaar. Friese boeren verzamelen bij Thialf in Heerenveen voor vertrek naar de demonstratielocatie in Assen. Foto: Simon Bleeker Fotografie Simon Bleeker Fotografie

Het recente pleidooi van de JongFryske Mienskip voor een ‘autonoom’ Fryslân. De aanhoudende wanhoop van aardbevingsgedupeerden in Groningen. De woede in Zeeland (ook bij bestuurders) over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. De verontwaardiging in plaatsen als Almelo, Doetinchem en Heerlen over de aanvankelijk zeer scheve regionale verdeling van het Fonds Podiumkunsten. De boze boeren op het Malieveld. Het chagrijn bij armlastige Groningse gemeenten die met de herijking van het Gemeentefonds extra gekort dreigen te worden. Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden, hoe ongelijksoortig ook, van perifeer ongenoegen.

Nieuws

menu