Ongelijkheid is de tijdbom van onze samenleving. Maar wat kunnen we er aan doen?

Ongelijkheid in Nederland verdeelt de samenleving. Het oude ideaal van ‘verheffing’ van delen van de bevolking moet door de overheid weer worden opgepakt.

Pieter Anko de Vries.

Pieter Anko de Vries. Foto: FD

Ongelijkheid in Nederland is hardnekkig en hangt niet alleen af van opleiding, beroep, inkomen en financieel vermogen, het zogenoemde economisch kapitaal, maar ook van ‘wie je kent’, ‘waar je (cultureel) bij past’ en ‘wie je bent’. Uit het nieuwste onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat een op de zes Nederlanders achterstand heeft op deze vier terreinen.

Nieuws

menu