Onverkwikkelijke gaswinning onder het Wad vanaf Ternaard | Commentaar

dDe toestemming voor de vergunningsaanvraag voor gaswinning onder de Waddenzee vanaf Ternaard is juridisch in orde, maar toch onverkwikkelijk. Vooruit met die energietransitie, dan hebben we dit gas niet meer nodig.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

De motie van de ‘oude’ Tweede Kamer om gaswinning vanaf Ternaard onder de Waddenzee tegen te houden, is vruchteloos gebleken. Toen minister Stef Blok deze zomer enkele aanvullende rapporten naar de Kamer stuurde, over de effecten van het ‘hand aan de kraan’-principe en de laatste stand van zaken over zeespiegelstijging, had hij aan de motie voldaan en was er juridisch gezien geen reden meer de vergunningsaanvraag te weigeren.

De minister heeft laten zien dat er onderzoek is gedaan naar bodemtrilling, -beweging en -daling en algemene gevolgen voor milieu, mens en bebouwing. Het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de Mijnraad stellen dat de effecten verwaarloosbaar zijn. Het ‘hand aan de kraan’-systeem moet ervoor zorgen dat bij onvoorziene schade de gaswinning omlaag kan.

Mijnbouwwet

De vergunning is getoetst aan de Mijnbouwwet. Daaraan voldoet de aanvraag en dus is er een akkoord voor de winning vanaf 2023 gedurende vijftien jaar. Wie het er niet mee eens is, kan zienswijzen indienen en eventueel procederen.

Blok wijst erop dat op vergunningsaanvragen een keer een antwoord moet komen. Nog twee argumenten: we gebruiken nog steeds (meer) gas en dat blijven we nog wel even doen, én winning van gas in eigen land scheelt een boel CO2 ten opzichte van boren elders.

Blok kon niet anders, concludeerde ook staatsrechtgeleerde Wim Voermans. Zeker ook vanwege zijn demissionaire status. Toch had de bewindsman zich minder formalistisch kunnen opstellen. Hij had bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hij het boren onder Werelderfgoed liever niet had gehad, maar ja.

Het wringt

Het wringt: boren onder Unesco Werelderfgoed. En het wringt ook dat een van de argumenten is dat we nog niet ver genoeg zijn in de energietransitie om dit gas niet meer nodig te hebben. Dat klinkt namelijk uit de mond van een bewindspersoon van kabinet Rutte-III, dat zelf het vonnis van de Urgenda-zaak naast zich heeft neergelegd en bovendien ons onderaan de EU-klimaatdoellijstjes heeft doen belanden.

Een aantal Kamerpartijen gaf aan het een onbegrijpelijk besluit te vinden. Dat is niet terecht. Het is besluit is onwenselijk en dat is wat anders. Als het parlement wat wil, zou het in meerderheid, net als in Groningen, de financiële schade van het niet doorgaan van deze gaswinning kunnen afkopen bij de NAM en zo de natuur boven het financieel belang stellen. En wie klimaat wil laten meetellen bij vergunningverlening moet zorgen dat die factor in wetgeving wordt opgenomen. Dat is echter een traject dat te lang duurt voor deze aanvraag.

Daarnaast is het zaak dat er snel een nieuw kabinet zit dat de energietransitie helpt versnellen. Dan hebben we deze onverkwikkelijke gaswinning in de toekomst niet meer nodig.

Reageren? hoofdredactie@frieschdagblad.nl