Onverkwikkelijke gaswinning onder het Wad vanaf Ternaard | Commentaar

dDe toestemming voor de vergunningsaanvraag voor gaswinning onder de Waddenzee vanaf Ternaard is juridisch in orde, maar toch onverkwikkelijk. Vooruit met die energietransitie, dan hebben we dit gas niet meer nodig.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

De motie van de ‘oude’ Tweede Kamer om gaswinning vanaf Ternaard onder de Waddenzee tegen te houden, is vruchteloos gebleken. Toen minister Stef Blok deze zomer enkele aanvullende rapporten naar de Kamer stuurde, over de effecten van het ‘hand aan de kraan’-principe en de laatste stand van zaken over zeespiegelstijging, had hij aan de motie voldaan en was er juridisch gezien geen reden meer de vergunningsaanvraag te weigeren.

Nieuws

menu