Net als in Groningen moet ook in Fryslân de gaskraan dicht, want gaswinning is niet meer van deze tijd | Opinie

Er moet een streep door de plannen van Vermillion in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Gaswinning is niet meer van deze tijd, stelt Jeroen Bos, voorzitter van de Jonge Democraten Fryslân.

Beschadigde woning in Loppersum.

Beschadigde woning in Loppersum. Foto: ANP

De minister buigt zich op dit moment over de plannen van Canadees mijnbouwbedrijf Vermillion om meer gas te gaan winnen onder Friese gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Eerder dit jaar heeft de lokale politiek zich al uitgesproken tegen de plannen om de vergunning uit te breiden. Nu ook het Staatstoezicht op de Mijnen een negatief advies geeft mogen de plannen van Vermillion niet doorgaan.

Het lijkt erop dat nu Groningen toch echt geen optie meer is de pijlen van de hongerige mijnbouwindustrie des te sterker op Fryslân zijn gericht. Er lopen tal van projecten om van het aardgas af te komen en er wordt flink geïnvesteerd in subsidies voor hetzelfde doel. Dit zijn allemaal stappen in de goede richting, maar waarom zouden we het dan moeten pikken dat er wordt voorgesteld om ‘ouderwets’ gas te gaan boren?

Parijs

In 2015 heeft Nederland zich aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs en sindsdien wordt er echt gestreefd naar een klimaatneutrale samenleving vóór 2050. Dit maakt het extra krom om juist nu nog te investeren in fossiele brandstoffen. Dat aardgas slecht is voor het milieu staat vast, maar ook de natuur en de biodiversiteit lijden er onder. Door verzakkingen van de bodem en de manier van aardgaswinning fracking, wordt er veel schade aan de natuur aangericht.

Daarnaast is het ook voor de gezondheid van mensen een groot risico. Door fracking komt er methaan in onder meer het drinkwater. Slecht voor de gezondheid en bovendien door het licht ontvlambare karakter erg risicovol.

Verder zou je toch hopen dat de rijksoverheid met de eerdere aardbevingsperikelen haar lesje wel zou hebben geleerd. Maar dat blijkt helaas toch niet het geval te zijn. Ook hier blijken bevingen met schade aan huizen als gevolg niet uitgesloten. Met scheurende muren, waardedaling en instortingsgevaar in het kielzog klinkt dit als een oud Gronings liedje dat in een Fries jasje is gestoken. Vermillion belooft om deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken, maar dat lijkt toch iets te veel op een slager die zijn eigen vlees keurt. En al helemaal als de veiligheid en het welzijn van Friezen in hun eigen huis op het spel staat is dit een onacceptabel risico om te nemen.

Seinen op rood

Ten slotte heeft de lokale politiek zich unaniem uitgesproken: de voltallig raden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn tegen het uitbreiden van de vergunning van Vermillion. Ook heeft het Staatstoezicht op de Mijnen zich negatief uitgelaten over het winningsbesluit.

Feitelijk gezien staan alle seinen dus op rood. Dan kan de minister het niet maken om alsnog een handtekening te zetten onder het plan.

Nu het in Den Haag gonst van uitspraken rondom het ‘herstellen van vertrouwen’ en ‘een overheid die er voor haar burgers is’ zou het een scheef en bovendien ondemocratisch signaal zijn om tegen de lokale vertegenwoordiging in te gaan. Daarnaast roept een besluit vanuit Den Haag dat rechtstreeks tegen de wens van de lokale vertegenwoordiging ingaat allerlei gevoelens op over de kloof tussen stad en platteland, die met het Deltaplan van het Noorden en andere mooie initiatieven juist kleiner gemaakt moet worden.

Gaswinning is niet meer van deze tijd, het is niet klimaatvriendelijk, het veroorzaakt problemen voor de bodem en natuur, maakt wonen in je eigen huis onveilig en zorgt voor spanning tussen burgers en de staat. Het staat haast symbool voor allerlei maatschappelijke opgaven van de huidige tijd. Laten we dan hier beginnen en die gaskraan eens en voor altijd dicht doen, en dus ook in Fryslân.

Jeroen Bos is voorzitter van de Jonge Democraten Fryslân