Gemeente Ooststellingwerf, alleen aandacht voor biodiversiteit is niet genoeg. Met bloemenranden alleen ben je er niet | Opinie

Het is mooi dat de gemeente werkt aan een Omgevingsvisie. Maar nog belangrijker is dat in de visie en uitvoering zaken concreter worden gemaakt. Nu is het vaag of op velerlei manieren uit te leggen. Op het gebied van biodiversiteit, zeker op het platteland en nabij de dorpen, is ook hier in Ooststellingwerf nog een enorme inhaalslag te maken. Dat schrijft kleinschalig ecologisch ondernemer Sjoerd Bonnema aan het college en de raad.

Samenwerken met de natuur zou voorop moeten staan bij agrarisch ondernemers, vindt Bonnema.

Samenwerken met de natuur zou voorop moeten staan bij agrarisch ondernemers, vindt Bonnema. Foto: Minne Bonnema

Als kleinschalig ecologisch ondernemer doe ik mijn stinkende best om op een zo’n ecologisch mogelijke wijze samen te werken met mijn streekeigen honingbijen en leefomgeving. Maar ook in mijn bedrijfsvoering ga ik steeds weer een stapje verder. Maar ik ervaar in de praktijk en soms aan den lijve dat echt ecologisch ondernemen door intensief agrarisch gebruik van land en bodem steeds moeilijker aan het worden is. Terwijl we bijvoorbeeld toch naar een circulaire land- en tuinbouw en meer biodiversiteit toe willen.

Nieuws

menu