Als we meer willen doen met slib, moeten we weten hoeveel hiervan aanwezig is in het Waddengebied | Opinie

Slib in het Waddengebied kunnen we in ons voordeel inzetten. Maar hoeveel is er eigenlijk van? Deltares vond het antwoord en stelt: door beperkt af te tappen is in te spelen op de versnelde zeespiegelstijging.

Een archieffoto van de vaarweg naar Ameland, die vanwege dichtslibben met zand en grind regelmatig moeilijker begaanbaar wordt. De veerdienst van en naar het eiland loopt daardoor vertragingen op.

Een archieffoto van de vaarweg naar Ameland, die vanwege dichtslibben met zand en grind regelmatig moeilijker begaanbaar wordt. De veerdienst van en naar het eiland loopt daardoor vertragingen op. Foto: ANP

Er is veel slib in de Waddenzee. Iedereen die wel eens door kwelders heeft gelopen zal dat beamen. Er zijn nadelen verbonden aan dit slib: om aanslibbing van vaargeulen en havens te voorkomen moet er regelmatig gebaggerd worden, vooral in de vaargeulen naar Holwerd en Harlingen. Te veel slib in het water belemmert ook het doorzicht, waardoor algen minder goed kunnen groeien. En algen vormen een belangrijke bron van voedsel, en zijn dus belangrijk voor de voedselhuishouding in de Waddenzee.

Nieuws

menu