Opinie: Beter dit pensioenakkoord dan geen akkoord

Het pensioenakkoord moet beoordeeld worden ten opzichte van de huidige situatie. De regering had weliswaar meer tegemoet kunnen komen aan de vakbondsvoorstellen, maar we zijn beter uit met dit akkoord dan zonder.

Actievoerders houden een mars door Den Haag tijdens de landelijke actiedag. Met de betoging wilden vakbonden CNV, FNV en VCP hun pensioenwensen kracht bij zetten.

Actievoerders houden een mars door Den Haag tijdens de landelijke actiedag. Met de betoging wilden vakbonden CNV, FNV en VCP hun pensioenwensen kracht bij zetten. ANP KOEN VAN WEEL

Waar veel werknemers zich aan ergeren, is het gemak waarmee gezegd wordt dat het te duur is om verbeteringen aan te brengen in AOW en pensioen. Feit is namelijk dat de AOW-leeftijd twee keer versneld is verhoogd door wisselende politieke partijen, louter om de begroting rond te krijgen. Het gevolg is dat de AOW-leeftijd acht jaar eerder op 67 jaar komt dan in België en Duitsland. Verder is mogelijkheid tot pensioenopbouw door de regering met 17 procent verlaagd. Kortom, AOW en pensioen zijn als melkkoe gebruikt. Er zijn miljarden meer op bezuinigd dan volgens de vakbondseisen moeten terugkomen.

De open eindjes en, in hun ogen, niet keiharde toezeggingen lijken veel leden van de @FNV in Drachten tot een ‘nee’ te bewegen in het raadgevend referendum https://t.co/wsKKHf0hq5

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) June 13, 2019

Ook ergerniswekkend is de uitspraak van minister Wouter Koolmees dat er geen pensioen overblijft voor de jeugd als de rekenrente wordt verhoogd. Met de rekenrente wordt het vermogen van pensioenfondsen berekend. De belasting hanteert overigens over spaargeld wel een hogere rekenrente (4 procent). De rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren is in Nederland de laagste van Europa voor kapitaal gedekt pensioen, namelijk 1,2 procent. Gemiddeld is het 2,1 procent. De vermogens van de pensioenfondsen zijn verdubbeld in elf jaar van achthonderd miljard naar zestienhonderd miljard. Het verhogen van de rekenrente tot het gemiddelde zou al veel schelen. Pensioenfondsen kunnen dan indexeren en hoeven niet door de absurde regels van de regering af te boeken. Overigens tot 2007 is met 4 procent rekenrente gerekend. Er was toen niemand die de ondergang voorspelde zoals nu wel wordt gedaan.

AOW

De uitkomst van de onderhandelingen is dat de AOW-leeftijd op 66 jaar en vier maanden blijft tot en met 2021 en daarna stijgt naar 67 jaar. Vervolgens wordt de leeftijdsstijging trager dan nu geldt. Eén jaar stijging van de levensverwachting, leidt tot acht maanden stijging van de AOW en daaraan gekoppelde pensioenleeftijd. Vakbonden vroegen vijf jaar bevriezing en 0,5 jaar stijging per levensjaarstijging. Er wordt een onderzoek gedaan naar het koppelen van de AOW-leeftijd aan 45 jaar werken.

Lees ook: Waarom deze vijf Friese werknemers woensdag bij de pensioenstaking in Groningen waren

Vakbonden vroegen indexering van pensioen gezien de stijgende pensioenvermogens. Indexering wordt volgens het akkoord mogelijk doordat de pensioenbelofte minder wordt. Dit houdt in dat eerder wordt verhoogd en verlaagd. De verlaging die dit jaar dreigt voor twee miljoen en volgend jaar voor zeven miljoen mensen is gematigd. De dekkingsgraad (vermogen alles te betalen berekend met de rekenrente) is verlaagd van meer dan 100 procent naar 100 procent. Als er wordt gekort, is die korting minder dan volgens de huidige (veel te strenge) regels geldt. Er is een onderzoek ingesteld door de regering naar een hogere rekenrente (overigens moeten pensioenfondsen rekening houden met een nog lagere rekenrente vanaf 2021, zo werd gisteren bekendgemaakt, red.).

Eerder ophouden

De boete op collectieve regelingen voor maximaal drie jaar eerder ophouden dan de geldende AOW-leeftijd, wordt voor regelingen tot negentienduizend euro per jaar geschrapt. Die regelingen moet nog wel worden bevochten bij de werkgevers. De mogelijkheid om tijd te sparen, wordt verhoogd van vijftig naar honderd weken.

Vragen en antwoorden over het principeakkoord pensioenen https://t.co/R0jJ8IuCAs

— Anne van Dijk (@AnnevanDijk5) June 7, 2019

De zogenoemde wettelijke doorsnee pensioenpremie en opbouw, waardoor per pensioenfonds hetzelfde premiepercentage toegepast wordt over het pensioengevend salaris, wil de regering schrappen omdat jeugd daardoor zou worden benadeeld. Hun pensioengeld rendeert langer, is de redenering. Echter iemand die oud is, moet ooit jong zijn geweest en heeft daarom dezelfde voor- en nadelen. De doorsnee opbouw wordt afgeschaft. De benadeling van mensen vanaf veertig jaar, die volgens het CBS zestig tot honderd miljard is, wordt gecompenseerd door pensioenpremies niet te verlagen en door belastingregelingen. In het pensioenakkoord staat dat de regering erop toe ziet dat er geen benadeling vanaf veertig jaar plaatsvindt. Vakbonden hadden als inzet geen benadeling van werknemer door de (onnodige) afschaffing van de doorsneepremie en opbouw.

Door de vakbonden is voorgesteld de zzp’er ook onder de pensioenfondsen te brengen die geldt voor werknemers van de bedrijven waar de zzp’ers ook werken. Dat is niet uit het akkoord gekomen. Wel is vastgelegd dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt.

Iemand die oud is, moet ooit jong zijn geweest en heeft daarom dezelfde voor- en nadelen

Ondanks dat de regering had kunnen voldoen aan de vakbondsvoorstellen – door langere tijd bevriezen van de AOW-leeftijd, een hogere rekenrente instellen, alle dreigende afboekingen weghalen, betere mogelijkheden voor zware beroepen – is mijn oordeel dat het akkoord beter is voor de werknemers en gepensioneerden dan het geval is zonder het akkoord. Ik stem daarom voor het akkoord.

Anne van Dijk is FNV-kaderlid

Lees ook: Commentaar: De FNV moet kiezen: minimumloon of AOW

Nieuws

menu