Opinie: De ‘rode dominees’ kwamen op voor het goed recht van de combinatie christendom en socialisme

Ooit bestond er het verschijnsel van de rode dominee. Het ontstond in een tijd dat de predikant tot de elite en opiniemakers in de samenleving behoorde. Hoe ontstond deze invloedrijke positie?

Standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis in Amsterdam.

Standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis in Amsterdam. Foto: Shutterstock

De opkomst van de industrieel-kapitalistische samenleving riep de sociale kwestie in het leven. Deze kwestie, zich uitend in de slechte levensomstandigheden van de arbeiders en hun gezinnen, kreeg het socialisme als tegenreactie. Dit stond een radicaal ander type samenleving voor: de socialistische samenleving waarin de welvaart aan allen te goede zou komen door het gemeenschappelijk bezit van de productiemidddelen.

Nieuws

menu