Opinie: Defensie, stop met onzalig laagvliegplan

Het is onbegrijpelijk dat Defensie het plan heeft opgevat om de laagvliegroute voor gevechtsvliegtuigen boven oostelijk Fryslân te heropenen. De consequenties voor mens, dier en natuur zijn te groot.

In het Friesch Dagblad van 28 januari stond dat het ministerie van Defensie plannen heeft om een oude laagvliegroute langs de oostelijke grens van Fryslân weer in gebruik te nemen.

In het Friesch Dagblad van 28 januari stond dat het ministerie van Defensie plannen heeft om een oude laagvliegroute langs de oostelijke grens van Fryslân weer in gebruik te nemen.

In het Friesch Dagblad van 28 januari stond op de voorpagina dat het ministerie van Defensie plannen heeft om een oude laagvliegroute langs de oostelijke grens van Fryslân weer in gebruik te nemen. Het betreft route LR10A die door de toenmalige staatssecretaris van Defensie Van der Knaap op 23 oktober 2002 met onmiddellijke ingang buiten gebruik is gesteld. Dit in verband met de vele klachten over geluidhinder en een potentieel gevaarlijke situatie door de ligging van het vliegveld Drachten, waar de route direct langs loopt.

Lees ook: F-35 mag straks laagvliegen over oostelijk Fryslân

Deze opschorting is dus niet voor niets geweest en het feit dat Defensie nu overweegt de route weer in gebruik te gaan nemen wekt veel verbazing. Allereerst waren er indertijd veel klachten over het geluid, waarbij de F-16-vliegtuigen zelfs minder lawaai maakten dan de nu aangeschafte F-35-jachtvliegtuigen. Daarnaast is de situatie aangaande het vliegveld in Drachten niet veranderd. Ook past laagvliegen niet in de bescherming van kwetsbare natuurgebieden.

Arizona

Het is sowieso de vraag of het wenselijk is de huidige laagvliegroutes en -gebieden in Nederland uit te breiden of, zoals in dit geval, weer te gaan gebruiken. Ons land is hiervoor te dichtbevolkt. Het oefenen van laagvliegen past beter in het dunbevolkte Arizona in de VS, waar de vliegers hun opleiding krijgen.

Het laagvliegen past beter in het dunbevolkte Arizona, waar de vliegers hun opleiding krijgen

De vraag is ook waarom uitbreiding noodzakelijk is, omdat er straks met veel minder F-35-vliegtuigen wordt gevlogen dan er van het type F-16 waren en klaarblijkelijk was er voorheen wel voldoende laagvliegcapaciteit.

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân vindt de plannen van Defensie ongewenst. Daar sluit het college van Opsterland zich bij aan, met als aanvulling dat wij de plannen onbegrijpelijk vinden als naar de consequenties wordt gekeken voor mens, dier en natuur. De oproep aan het ministerie van Defensie is dan ook: stop met dit onzalige voornemen!

Rob Jonkman is wethouder (ChristenUnie) in Opsterland

Het is goedkoper om laagvliegen met jachtvliegtuigen te oefenen in Nederland, dan in het buitenland. Dat is waarschijnlijk een van de beweegredenen achter het voorstel om de laagvliegroute over oostelijk Fryslân te heropenen https://t.co/HSEX8oum1M

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) January 30, 2020

Nieuws

menu